1 belangrijke deal die wij gaan sluiten:

Controle tekst 

Controleer je teksten

Zijn alle teksten nagekeken op schrijffouten? Is de datum, het nummer, je adres,... juist?  Wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor fouten in het aangeleverde bestand. Ja dat lees je goed, wij werken enkel met teksten die jij ons digitaal toegezonden hebt. 

 

DRUKWERK?

Voor ik het bestand de druk laat ingaan, krijg jij eerst een proefdruk, ook hier zijn alle teksten nagekeken op schrijffouten? Is de datum juist?  Wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor fouten in het aangeleverde bestand.

Daarom laat ik je volgend document tekenen. 

 

Commands | grafische vormgeving Leopoldsburg  2018 

 

Algemene voorwaarden